Cariere

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

–          inginer instalaţii/automatizari/electrotehnic/energetic

–          electrician

–          instalator

–          sudor

–          lacatus

 

Condiţii de participare:

–         pentru postul de inginer : studii superioare  

–         pentru posturile de electrician, instalator, lacatus si sudor  : diploma de certificare a competenţei profesionale si vechime in meserie de min. 2 ani.        

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unitatii urmatoarele:

–  cerere de înscriere la concurs;

–  copia actului de identitate;

–  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;

–  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;

–  curriculum vitae.

 

ALTE CERINŢE:

 

-deschidere pentru munca în echipă.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, birou resurse umane, telefon 0264503720 sau 0729172737

ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.