Despre noi

Cluj-Napoca, unul din marile oraşe ale României, este situat în partea de N-V a ţării şi are o populaţie de peste 317.000 locuitori, fiind un important centru universitar, cultural şi industrial.

Dezvoltarea edilitară explozivă a oraşului a avut loc în perioada 1960-1990, când populaţia oraşului s-a dublat. În această perioadă s-au construit marile cartiere de blocuri şi odată cu acestea s-a realizat sistemul de termoficare. Locuitorii municipiului Cluj-Napoca beneficiază de servicii de furnizare centralizată de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum încă de la începutul anilor ’70. Aceste servicii au fost preluate în anul 1991 de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca (RAT) aflată în subordinea Consiliului Local.

Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca este asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate clienţilor săi. Pentru a atinge acest obiectiv, după înfiinţare, în anul 1991, s-a început un program de reabilitare a sistemului de producere şi furnizare a energiei termice. În intervalul anilor 1991-2003 nivelul investiţiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică s-a ridicat la valoarea de 18.415.000 Euro.

În acest interval de timp s-au reabilitat 55,3 km reţele termice; s-au modernizat echipamentele din 26 centrale termice de cvartal; s-au realizat 7 puncte termice noi; s-au realizat 8 noi centrale termice de bloc  s-au automatizat 68 de obiective (centrale şi puncte termice) şi s-a realizat prima “insulă de energie” din oraş echipată cu unităţi de cogenerare (producere combinată de energie termică şi electrică).

În ultimii ani, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca şi-a diversificat oferta de servicii. Oferim clienţilor noştri posibilitatea de a-şi monta robinete cu termostat şi repartitoare de costuri pentru încălzire în apartamente, sprijinindu-i astfel în dezideratul ca fiecare dintre ei să plătească doar atât cât consumă şi să aibă posibitatea reglării acestui consum.

De asemenea oferim Asociaţiilor de Proprietari posibilitatea de a-şi face abonamente pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare comune de apă rece, apă caldă şi încălzire din blocurile de locuinţe.

ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.