Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 763936 din data de 2017-03-31 in valoare de 1071.62 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2017-04-20 a fost achitata suma de: 6.39 lei - ajutor incalzire

In data de 2017-04-20 a fost achitata suma de: 104.63 lei - ajutor incalzire

In data de 2017-05-04 a fost achitata suma de: 960.60 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.